शेअर बाजारात Volume कसा पाहावा

स्टॉक मार्केटमधील Volume समजून घ्या ?

जेव्हा आपण बाजाराकडे पाहतो तेव्हा बाजार समजून घेण्यासाठी व्हॉल्यूम हे एक अतिशय महत्त्वाचे साधन आहे.

जेव्हा आपण चार्ट पाहतो तेव्हा आपल्याला फक्त किंमत आणि व्हॉल्यूम दिसतात. बाजारातील सर्व इंडिकेटर या दोघांनी बनलेले आहेत.

जेव्हा तुम्ही व्हॉल्यूम चार्ट पाहता तेव्हा तुम्हाला अंदाज येतो की स्टॉक कोणत्या दिशेने जाऊ शकतो.

1.व्हॉल्यूम म्हणजे काय ?

व्हॉल्यूम हा तांत्रिक विश्लेषणातील (Technical Analysis) पहिला आणि सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे.

शेअर बाजारात दिवसभरात होणाऱ्या खरेदी-विक्री किंवा ट्रेडिंगची संख्या व्हॉल्यूमच्या आधारे आपण जाणून घेऊ शकतो.दिवसभरातील खरेदी आणि विक्रीने तयार झालेल्या संख्येला आपण Volume असे म्हणतो.

2.चार्टवर व्हॉल्यूम कसा पाहायचा?

1.Trend Continuation

ट्रेंड कंटिन्युएशनमध्ये, स्टॉकचा ट्रेंड कोणताही असो, तो व्हॉल्यूमच्या मदतीने वाढतच राहतो. ह्या भागामध्ये price आणि volume दोघे एकाच दिशेने जातात.

1. Volume Increase – Price Up Trend

Volume & Price Increase

जेव्हा एखाद्या शेअरची किंमत uptrend जात असेल आणि त्याचे volume देखील वाढत असेल, तेव्हा असे मानले जाते की तो तेजीचा ट्रेंड आहे, तो आणखी वेगाने वर जाईल. ह्या परिस्तितीत बाजारात शेअर विकू नयेत.

2.Volume Decrease- Price Down Trend

Volume & Price Increase

जेव्हा एखाद्या शेअरची किंमत downtrend जात असेल आणि त्याचे volume देखील कमी होत असेल, तेव्हा असे मानले जाते की तो मंदीचा ट्रेंड आहे, तो आणखी वेगाने खाली जाऊ शकतो. ह्या परिस्तितीत बाजारात शेअर विकत घेऊ नये.

2.Trend Reversal

ह्या भागामध्ये price आणि volume दोघे विरुद्ध दिशेने जातात.

1.Price increase – volume Decrease

Volume & Price Increase

जेव्हा एखाद्या शेअरची किंमत uptrend जात असेल आणि त्याचे volume कमी होत असेल, तेव्हा असे मानले जाते की तो तेजीचा ट्रेंड आहे, तो कधीही मंदीच्या ट्रेंड मध्ये बदलू शकतो. ह्या परिस्तितीत बाजारात शेअर विकत घेऊ नये.

2.Price Decrease volume Increase

Volume & Price Increase

जेव्हा एखाद्या शेअरची किंमत downtrend जात असेल आणि त्याचे volume वाढत असेल, तेव्हा असे मानले जाते की तो मंदीचा ट्रेंड आहे, तो कधीही तेजीचा ट्रेंड मध्ये बदलू शकतो. ह्या परिस्तितीत बाजारात शेअर विकले विकू नये.

3.व्हॉल्यूम कसे पहावे ?

  • व्हॉल्यूममध्ये लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की एक किंवा दोन candlestick वाढल्याने किंवा कमी झाल्यामुळे बाजाराच्या ट्रेंड मध्ये काही फरक पडत नाही.
  • असे बरेच लोक आहेत जे प्रत्येक candlestick मध्ये वाढ किंवा कमी झाल्याचे पाहून प्रभावित होतात आणि त्यांची position बदलतात.
  • परंतु हे लक्षात ठेवा की व्हॉल्यूम तपासण्यासाठी प्रत्येक candlestick पाहण्याची गरज नाही.त्या candlestick ने चार्ट वर कोणता पॅटर्न तय्यार होत आहे आणि वोल्युम त्याचा साथ देत आहे कि नाही हे बघणे महत्वाचे आहे.
  • व्हॉल्यूमचे अचूक विश्लेषण करण्यासाठी, तुम्ही चार्टवर गेल्या काही तासांच्या किंवा काही दिवसांच्या व्हॉल्यूमची सरासरी पाहिली पाहिजे.
  • व्हॉल्यूमची सरासरी काढल्यास, व्हॉल्यूम वाढत आहे की कमी होत आहे हे तुम्हाला कळेल.

4.निष्कर्ष

व्हॉल्यूमच्या आधारावर, तुम्ही कोणत्याही प्रकारची ट्रेडिंग करू शकत नाही, कारण व्हॉल्यूम तुम्हाला भविष्यात इतर निर्देशक कोणत्या दिशेने जाऊ शकतात हे सांगते.

व्हॉल्यूममध्ये वाढ किंवा घट झाल्यामुळे, इतर निर्देशक बाजारातील खरेदी किंवा विक्रीचा कल दर्शवतात.

शेअर बाजारात व्हॉल्यूम म्हणजे काय ? हे जर तुम्हला ह्या मराठी लेखा मधून समजले असेल तर आपल्या मित्र परिवारासह नक्की share करा .

हा लेख हिंदी मध्ये वाचा :- शेयर बाजार में Volume को कैसे समझे ? हिंदी में।

5.FAQ

Q.1.शेअर बाजारात व्हॉल्यूम म्हणजे काय ?

Ans: दिवसभरातील खरेदी आणि विक्रीने तयार झालेल्या संख्येला आपण Volume असे म्हणतो. शेअर बाजारात दिवसभरात होणाऱ्या खरेदी-विक्री किंवा ट्रेडिंगची संख्या व्हॉल्यूमच्या आधारे आपण जाणून घेऊ शकतो.

Q.2.Volume बघितल्याने आपल्याला काय माहित पडते ?

Ans: व्हॉल्यूम पाहून, आपल्याला शेअर बाजारात दिवसभरातील होणारी खरेदी आणि विक्रीची संख्या कळते.

Q.3.शेअर बाजारात व्हॉल्यूम कसा पाहावा ?

Ans: व्हॉल्यूमचे अचूक विश्लेषण करण्यासाठी, तुम्ही चार्टवर गेल्या काही तासांच्या किंवा काही दिवसांच्या व्हॉल्यूमची सरासरी पाहिली पाहिजे.व्हॉल्यूमची सरासरी काढल्यास, व्हॉल्यूम वाढत आहे की कमी होत आहे हे तुम्हाला कळेल.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *